Wiedza

Kiedy otwarto kamieniołomy w Carrarze ?

Miłośnicy kamienia często zastanawiają się, kiedy dokładnie po raz pierwszy otwarto kamieniołomy w Carrarze. Istnieją dowody potwierdzające, iż w epoce miedzi prymitywni mieszkańcy Alp Apuańskch wydobywali cząstki marmuru do produkcji ozdób. Jednakże wszyscy wybitni historycy zgadzają się co do faktu, iż pierwsze właściwe kamieniołomy marmuru zostały otwarte przez Rzymian w I wieku p.n.e. Ciekawostką jest, iż metody wydobycia kamienia opracowane przez Rzymian pozostały niemal niezmienione aż do XV wieku.